TEM Hakkında

Dortmund Türk Eğitim Merkezi 3 Kasım 1992 tarihinde Türk ve Alman makamlarının destekleriyle ve halkımızın yoğun katılımıyla açılmıştır. Devlet-vatandaş işbirliğinin Almanya’daki güzel bir numunesi olan merkez, Almanya’da hatta Avrupa’da ilk olma özelliğini taşımaktadır.

50 yılı geçkin bir süredir Almanya’da yaşayan Türklere 20 yıldır hizmet sunan Dortmund Türk Eğitim Merkezi , Türk Kültürünün tanıtımını yapmakta ve her kesimden insanımızın katılımıyla vatandaşlarımızın birlik ve dayanışmasını simgelemektedir.

Dortmund Türk Eğitim Merkezi; Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri, Geleneksel Türk Sanatları Kursları, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği kurs ve koroları, Türk Halk Dansları kursları, Türk misafirperverliği ve sıcak kanlılığı ile kültür elçiliği yapmakta ve düzenlediği dil kurslarıyla (Uyum Kursu Vermeye Yetkili Kurum Olarak) göçmenlerin Almanya’ya uyumuna yardımcı olmaktadır.

Her yaşta vatandaşımızın bilgilendirme, sergi, konser gibi etkinliklerine katıldığı Dortmund Türk Eğitim Merkezi, düzenlediği çeşitli kurslarla yirmi yılı aşkın bir süredir on binlerce vatandaşımıza ev sahipliği yapmakla beraber bölgedeki Alman ve yabancıların da Türkiye’yi ve Türk kültürünü daha iyi tanımalarına yönelik imkanlar sağlamaktadır.

Türk Eğitim Merkezi’nin amacı; yetkili Türk ve Alman makamlarıyla, ilgili diğer bütün Alman ve Türk kuruluşları ile dayanışma içinde çalışarak, Türkiye’den gelen insanlarımızın ve özellikle de Türk gençlerinin eğitimlerinde, öğrenimlerinde, sosyal yaşamlarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak, mesleki ve sosyal uyumlarını sağlayıcı önlemler almaktır.